С богатото разнообразие на растителни видове, фирмата ни има възможност да осъществява комплексни ландшафтни творчески проекти

 

Иглолистна растителност

 Широколистна растителност

Цъфтящи растения и треви

Увивна растителност

Топиари и екзоти

Овощни дървета и храсти