Abies alba /Обикновена ела/    

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с рядка конусовидна корона. Клоните са разположени под остър ъгъл спрямо основното стъбло, а младите клонки са гъсто окосмени. Листата са игловидни (2-3 см), къси, плоски, от долу със две бели ивици, със сребристозелен до синкав цвят. Шишарките са цилиндрични (5-25 см) и се разпадат при узряване за да освободят семената.
Растителен вид: Дърво, до 25 м височина
Зимоустойчивост:    до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове: –
Период на цъфтеж: –
Слънце/сянка: слънце
Почва:
Плодове:  –
Есенна окраска: 
Препоръки за отглеждане: няма.


Abies concolor /Конколорка (Сребриста ела)/    

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с гъста конусовидна корона в млада възраст, а при старите отчасти изредява. Отначало стъблото е покрито с гладка светлокафява кора, която в последствие се напуква дулбоко. Листата са игловидни, дълги,  4-6 (7,5) см , линейни, плоски, леко дъговидно извити, светло – зелени или синкавосребристи, еднакво оцветени от двете страни и почти двуредно ориентирани. Шишарките първоначално са синкавозелени, а после виолетови. Узрелите шишарки са кафяви, 8 – 14 см дълги, цилиндрични, като леко се стесняват към върха.
Растителен вид: Дърво, до 50 м височина
Зимоустойчивост:    до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен или синкавосребрист
Цветове: –
Период на цъфтеж: –
Слънце/сянка: слънце
Почва: по – дълбоки, свжи и плодородни
Плодове:  –
Есенна окраска: 
Препоръки за отглеждане: не понася засенчване и замърсен въздух


Abies fraseri /Ела фрасери/    

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно дърво със симетрична, пирамидална корона. Отначалото кората е сива, тънка, гладка, в последствие се напуква на червеникави люспи, които по – късно стават сиви. Клоните са срещуположно разположени, като сключват прав ъгъл със стъблото. Листата са игловидни, дълги,  1,5 – 2 см ,  блестящи, тъмнозелени, с две бели лентнти отдолу. Шишарките са лилави на цвят и стоят изправени на клоните.
Растителен вид: Дърво, до 25 м височина
Зимоустойчивост:    до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове: –
Период на цъфтеж: –
Слънце/сянка: слънце
Почва: –
Плодове:  
Есенна окраска: 
Препоръки за отглеждане: 


Abies nordmandiana /Кавказка ела/    

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно дърво образуващо перфектна пирамидална корона. На ширина достига от 7 – 10 м, със средна бързина на растеж. Клоните са с правилно хоризонтално разпределение и то не се променя с напредването на възрастта на растението. Листата са ярко зелени от горната страна и сребристи от долната страна. Шишарките са изключително декоративни, гоелми 12 – 15 см, първоначално са зелени на цвят, а след узряване, стават лилави. Използват се из цяла Европа са коледни дървета. Издържа на градското замърсяване.
Растителен вид: Дърво, до 20 – 25 м височина
Зимоустойчивост:    до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове: –
Период на цъфтеж: –
Слънце/сянка: слънце до частично засенчване
Почва: толерантна към варовити почви
Плодове:  
Есенна окраска: 
Препоръки за отглеждане: 


Abies pinsapo /Испанска  ела/ 

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с широко конусовидна корона. Млади клонки са голи, червено-кафяви. Листата са линейни, игловидни , къси – от 8 до 13мм и 2-3 мм широки, твърди, сиво-зелени. Шишарките са дълги 10-15 см, с диаметър 4-5 см.
Растителен вид: Дърво, до 25 м височина
Зимоустойчивост:    до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен 
Цветове:
Период на цъфтеж:

Слънце/сянка:слънце
Почва:
Плодове:  –
Есенна окраска:
Препоръки за отглеждане: няма.


Cedrus atlantica /Атласки кедър/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с рядка конусовидна корона. Клоните са разположени под остър ъгъл спрямо основното стъбло, а младите клонки са гъсто окосмени. Листата са игловидни (2-3 см), къси, четириръбести, със сребристозелен до синкав цвят. Шишарките са яйцевидно цилиндрични (5-7 см), светлокафяви.
Растителен вид:   Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, сребрист
Цветове:   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове: –
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.

 


Cedrus atlantica ‘Glauca’  /Атласки кедър ”Глаука”/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с рядка конусовидна корона. Клоните са разположени под остър ъгъл спрямо основното стъбло, а младите клонки са гъсто окосмени. Листата са игловидни (2-3 см), къси, четириръбести, със сребристосив до синкав цвят. Шишарките са яйцевидно цилиндрични (5-7 см), светлокафяви.
Растителен вид:   Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост   до -15° C
Лист:    Вечнозелен, син
Цветове:   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове: –

Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Cedrus deodara  /Хималайски кедър/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с конусовидна корона. Младите клонки са увиснали и силно окосмени. Листата са остри, тънки, меки, с еднаква дължина – около 4-5 см и сребристосива до синьозелена окраска. Шишарките са яйцевидни 7 – 10 см, червено-кафяви, изправени по клонките.
Растителен вид  Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:                   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:
    слънце
Почва:   
Плодове:    –
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане:
няма.

 


Cedrus deodara‘Glauca’  /Хималайски кедър”Глаука”/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с конусовидна корона. Младите клонки са увиснали и силно окосмени. Листата са остри, тънки, меки, с еднаква дължина – около 4-5 см и сребристо-синя окраска. Шишарките са яйцевидни 7 – 10 см, червено-кафяви, изправени по клонките.
Растителен вид:   Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, син
Цветове:                   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане:
няма.


Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’  /Лавзонов лъжекипарис/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с тясноконусовидна корона и извит надолу връх. Младите клонки са изправени, синьо-зелени, оформящи в основата широка корона. Листата са люсповидни, разположени срещуположно по две на кръст. Шишарките са дребни, сферични, отначало синкаво-зеленикави, а по-късно кафяви. Бавнорастящ вид.
Растителен вид:   Дърво от средна величина, след 10г достига височина 1,8м
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:   
Период на цъфтеж:
Слънце/сянка:
    слънце
Почва:  предпочита влажна 
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii Gold‘  /Лавзонов лъжекипарис/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно дърво с колоновиден хабитус. Младите клонки са гъсто облистени и изправени. Листата са игловидни (2-3 мм) и жълто зелени на цвят. Предпочита добре дренирани почви. Бавнорастящ вид.
Растителен вид:   Дърво тип джудже,след 10 г достига височина 1,2 м
Зимоустойчивост:   до -15° C
Лист:    Вечнозелен
Цветове:
Период на цъфтеж:
Слънце/сянка:    слънце,полусянка
Почва: добре дренирана; кисела до неутрална; варовита,глинеста или песъклива-понася варовита, но предпочита леко кисела
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма

 


Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii Empire’  /Лавзонов лъжекипарис/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно дърво с колоновиден хабитус. Младите клонки са гъсто облистени и изправени. Листата са игловидни (2-3 мм) и жълто зелени на цвят. Предпочита добре дренирани почви. Бавнорастящ вид.
Растителен вид:   Дърво тип джудже, H=1.5 м
Зимоустойчивост:   до -15° C
Лист:    Вечнозелен
Цветове:
Период на цъфтеж:
Слънце/сянка:    слънце,полусянка
Почва: лека добре дренирана; кисела до неутрална; варовита,глинеста или песъклива- понася варовита, но предпочита леко кисела
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Chamaecyparis lawsoniana ‘Globosa’  /Лавзонов лъжекипарис „Глобоса”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно дърво с кълбовиден хабитус. Младите клонки са гъсто облистени. Листата са люсповидни, синьо – зелени на цвят, младите леторасти са зелени. Страда от засушаване на почвата и въздуха. Бавнорастящ вид. Подходящ за единични и групови насаждения.
Растителен вид:   Дърво с диаметър около 1 – 1.5 м
Зимоустойчивост:   до -25° C
Лист:    Вечнозелен
Цветове:
Период на цъфтеж:
Слънце/сянка:    слънце, но издържа добре засенчването
Почва: влажна почва
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Chamaecyparis lawsoniana ‘Ivonne’  /Лавзонов лъжекипарис/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Средновисоко иглолистно дърво с пирамидална корона. Младите клонки са светлозелени, голи с жълти до златисто жълти нежни люсповидни листа. Страничните клонки са изправени нагоре.
Растителен вид:   Дърво, до 5 м височина, за 10-20г
Зимоустойчивост:   до -15° C
Лист:    Вечнозелен
Цветове:   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:
    слънце
Почва:   лека, добре дренирана; кисела до неутрална; варовита,глинеста или песъклива- понася варовита, но предпочита леко кисела
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Chamaecyparis lawsoniana ‘Van Pelt’s Blue’  /Лавзонов лъжекипарис/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно дърво с правилна конусовидна форма. Предпочита места с по-висока въздушна влажност и добре дренирани почви. Листата са с наситена синьо-сива окраска, което прави вида силно предпочитан при озеленяванията на малки площи.
Растителен вид:  Дърво, до 5 височина
Зимоустойчивост:   до -15° C
Лист:    Вечнозелен
Цветове:   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:
    слънце, полусянка
Почва предпочита кисели, средно влажни 
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cryptomeria japonica  /Японска криптомерия/

Семейство: Taxodiaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо вечнозелено дърво с конична корона. Кората е червено-кафява и се отделя на дълги ленти. Листата са игловидни, зелени, ръбести, разположени последователно по клонките и дълги 0.5 – 1.5 см. Шишарките са закръглено-яйцевидни, дребни (до 3 см дълги), кафяви. Бързорастящ вид. Растителен вид:  Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост:   до -10° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:
    слънце,полусянка                                                      
Почва:   предпочита богати и влажни почви
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cupressus arizonica  /Аризонски кипарис/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно вечнозелено дърво с коничен хабитус. Кората е тънка, червено-кафява и се отделя на люспи. Листата са игловидни, дребни, плътно прилепнали към клонката, сиво-сини на цвят. Шишарките са сферични, светло кафяви, до 2 см дълги. Предпочита слънчеви и защитени от ветрове месторастения.
Растителен вид:  Дърво, от 5 до 20 м височина
Зимоустойчивост:   до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:
    слънце
Почва:   
Плодове:
    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Juniperus  ‘Andora Compacta’ /Смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелен иглолистен храст с дълги, широко разпрострени почти хоризонтални клонки. Младите листата са игловидни, дребни (до 5 мм), светло зелени на цвят и меки. Не понася засенчване и заблатени месторастения.
Растителен вид:  Храст, до 0.6 м височина, ширина 1.2-1.5 м
Зимоустойчивост  до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   –
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   –
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане:  няма.


Juniperus chinensis ‘Hetzii’ /Смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелен иглолистен храст с прави клонки, разположени под ъгъл около 45 градуса спрямо основното стъбло. Листата са люсповидни, тъпи, дребни (1.5 мм), сиво-сини на цвят, разположени по две срещуположно. Шишарките са топчести, 6-8 мм в диаметър, отначало кафяви, а после синкавосребристи. Понася замърсяване на въздуха.
Растителен вид:  Храст, от 1.5-2 м височина, ширина 2,5-3 м
Зимоустойчивост:   до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове: –
Период на цъфтеж:   –
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  понася засушаване, ерозия,скалисти почви
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане:  няма.


Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana‘ /Смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст 
Описание: Вечнозелен иглолистен храст с прави клонки, разположени под ъгъл около 45 градуса спрямо основното стъбло. Листата са люсповидни, тъпи, дребни (1.5 мм),  зелено-пъстри на цвят, разположени по две срещуположно. Шишарките са топчести, 6-8 мм в диаметър, отначало кафяви, а после синкавосребристи.
Растителен вид:  Храст, 1.5-3 м височина
Зимоустойчивост:   до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж: –  
Слънце/сянка:    слънце,частична сянка
Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Juniperus chinensis ‘Plumosa Albovariegata’ /Смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелен иглолистен храст с прави разстлани леторасти. Листата по младите клонки са игловидни, меки, дълги до 4 мм, някои тъмнозелени на цвят, а други кремаво бели, събрани в по-големи групи. Повечето листа на възрастните растения са люсповидни, срещуположни, дълги от 1-3 мм. Шишарките са топчести, 6-8 мм в диаметър, отначало кафяви, а после синкавосребристи.
Растителен вид:  Храст, до 2 м височина
Зимоустойчивост:   до -20° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   леко кисела, песъклива
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Juniperus communis ‘Hibernica’ /Синя смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae

Категория: Иглолистно дърво 
Описание:
Колоновидна компактна форма на синята смрика. Клонките са прави и изправени нагоре. Листата са игловидни, остри, събрани по три в прешлени, дълги около 7-8 мм, леко вдлъбнати отгоре, а отдолу с широка бяла ивица, синкаво-зелени на цвят.
Растителен вид: Дърво, от 5 м височина, 0.5-1 м ширина
Зимоустойчивост:  до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  влажна, добре дренирана 
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ /Смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелен иглолистен почвопокривен храст с дълги, хоризонтални клонки. Младите листата са игловидни, дребни (до 5 мм), сиво-сини на цвят през лятото и виолетови през зимата. Не понася засенчване и заблатени месторастения.
Растителен вид: Храст, до 0.3 м височина, от 3-6 м ширина.
Лист:    Вечнозелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   добре дренирана
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.

 

 


Juniperus mediaOld Gоld‘ /Смрика, хвойна/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Нисък, стелещ се по земята храст с приповдигнати клони. Листата на младите растения са игловидни, жълто- зелени, дълги до 4 мм, а листата на възрастните са люсповидни, разположени срещуположно, дълги до 1-3 мм. Шишарките са овални, дълги до 5-7 мм, зелени, покрити със сребрист налеп.
Растителен вид: Храст, до 1 м височина
Зимоустойчивост до -15° C
Лист:    Вечнозелен, жълт
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Juniperus sabina  /Миризлива смрика/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Нисък, стелещ се по земята храст с приповдигнати клони. Листата на младите растения са игловидни, зелени, дълги до 4 мм, а листата на възрастните са люсповидни, разположени срещуположно, дълги до 1-3 мм. Шишарките са овални, дълги до 5-7 мм, синкави, покрити със сребрист налеп.
Растителен вид: Храст, до 0,8 м височина
Зимоустойчивост до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   понася варовик, добре дренирани
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Juniperus squamata ‘Blue Star’ /Смрика/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Компактен храст с туфеста форма. Младите клонки са гъсти, плътни и равномерно разклонени във всички посоки. Листата са игловидни, събрани по 3 в прешлени, дълги 4-5 мм, наситено сини, всяко със светла синкаво-бяла ивица по средата. Видът е подходящо да се засади в скални кътове, алпинеуми или иглолистни групи.
Растителен вид: Храст, до 0.4 м височина
Зимоустойчивост:  до -25° C
Лист:    Вечнозелен, сини
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   скалиста, добре дренирана   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ /Смрика/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Пълзящ храст с хоризонтални клони. Кората е червеникаво-кафява. Младите клонки са гъсти, зелени и набраздени, а върховете им провисват. Листата са игловидни, събрани по 3 в прешлени, дълги 5-6 мм, сиво-сини, всяко със светла синкаво-бяла ивица по средата. Шишарките са овални, лъскави и черни на цвят.
Растителен вид: Храст, до 0,5 м височина
Зимоустойчивост:  до -25° C
Лист:    Вечнозелен, сини
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва: добре дренирана            
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане:  няма


Picea abies /Смърч обикновен/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Гигантско иглолистно дърво с право стъбло. Достига височина до 50м и широчина около 2м. Короната му е правилна и конусовидна. Има един от най-обширните ареали сред иглолистните-почти цяла Европа и Сибир. Образува предимно чисти насаждения.Сенкоиздържлив вид. Изисква постоянна и висока влажност на въздуха и богати, умерено влажни почви. Студоустийчив вид е, но страда от късните пролетни мразове.Чувствителен към замърсяване на въздуха. В първите години растежът е бавен. Кореновата система е плоска, със силно развити странични разклонения, разположени близо до повърхността на почвата. Има много негови форми и вариетети.
Растителен вид: Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост:  до -25° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  влажна, добре дренирана 
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Picea glauca ‘Conica’ /Смърч сребрист коничен/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Компактна форма на сивия смърч, гъста, конусовидна. Игличките са зелени, дълги 1-1.5 см, нежни. Видът е подходящ за засаждане в алпинеуми или скални кътове, поради бавния си растеж.
Растителен вид:  Храст, до 2 м височина    
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   дренирана свежа
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Picea pungens /Сребрист смърч/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено дърво с правилна пирамидална корона, широко разпространено по нашите паркове. Кората е сивокафява и люспесто напукана. Клонките са прави, а иглиците твърди, сивозелени, до 2-3 см дълги, остри, бодливи, с правоъгълно сечение. Шишарките са цилиндрични, светло кафяви, до 5-10 см дълги.
Растителен вид:  Дърво, над 20 м височина
Зимоустойчивост:  до -20° C
Лист:    Вечнозелен, сивозелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   

Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Picea pungens ‘Glauca Globosa’ /Сребрист Смърч/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено дърво джудже. Клонките са прави, а иглиците твърди, сивозелени, до 2-3 см дълги, остри, бодливи, с правоъгълно сечение.
Растителен вид:  Дърво, достига до 1, 2 м височина и около 1, 5 м ширина, тип джудже
Зимоустойчивост:  до -20° C
Лист:    Вечнозелен, сивозелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   слънце
Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Pinus nigra /Черен бор/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено иглолистно дърво със сива кора. Листата  са дълги – 9-15 cm, редки  и тъмнозелени. Шишарките са по-едри от тези на белия бор и притежават специфична лъскавина. Той е по-топлолюбив от белия бор и разпространението му в България е до 1400 m надморска височина.
Растителен вид:  Дърво, до 40 м височина
Зимоустойчивост:  до -40° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   

Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма

 

 

 


Pinus sylvestris /Бял бор/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено иглолистно дърво. Стъблото му е право, красиво и стройно. Високо е до 50 м и дебело до 1,5 м. Клоните му са разположени на пръстени (прешлени), по които може да се преброят годините му. Игличките са дълги до 7 cm, усукани около оста си разположени по 2  върху специфични скъсени клонки, наречени брахибласти. Белият бор живее до 600 години.
Растителен вид:  Дърво, до 50 м височина
Зимоустойчивост:  до -40° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   

Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма

 

 


Pinus nigra ‘Green Tower’ / Черен бор/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено иглолистно дърво с колоновидна форма. Стъблото му е право, красиво и стройно. Високо е до 2,4 м и дебело до 0,45 м.  Игличките са дълги около 9 cm, тъмно зелени и усукани около оста си разположени по 2  върху специфични скъсени клонки, наречени брахибласти. 
Растителен вид:  Дърво, до 2,4 м височина за 10 години
Зимоустойчивост:  до -40° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:  
слънце
Почва:   глинесто – песъклива, добре дренирана
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Pinus strobus /Веймутов бор/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено дърво, красива корона, нежни повиснали иглици. Младата кора е гладка и сивозелена, а по-късно потъмнява и се напуква надлъжно люспесто. Иглиците са сивозелени, меки, тънки, дълги до 10см, събрани по 5 в брахибласт. Шишарките са цилиндрични, дълги до 15 см. След узряването на семената, шишарковите люспи се разтварят. Това е един от най-бързорастящите иглолистни видове, даващ до 1м прираст в годината. Произхожда от Атлантическа Северна Америка. Развива мощна коренова система и е силно ветроустойчиво.
Растителен вид:  Достига височина до 50 м и диаметър на ствола до 1,50м.
Зимоустойчивост:  до -40° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   

Почва:   
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: Чувствителен е към сухостта на въздуха и почвата. Не понася варовик в почвата и промишлено атмосферно замърсяване. Най-добре се развива върху свежа, плодородна глинеста почва. Един от малкото борове които издържат засенчване. Може с успех да се отглежда и върху бедна песъчлива почва, стига да е достатъчно влажна.


Pinus exelsa /Pinus wallechiana  /Хималайски бор/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание:  Вечнозелено дърво достигащо до 50 м височина. Иглиците са сивозелени, меки, увиснали, тънки, дълги до 10-18см, събрани по 5 в брахибласт. Шишарките са цилиндрични, дълги от 15 до 25 см. След узряването на семената, шишарковите люспи се разтварят.  Естествено разпространен в планините Хималаи, Карокорум и Хиндокуш.
Растителен вид:  Дърво, до 50 м височина
Зимоустойчивост:  до -40° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   светлолюбив
Почва:   бедни, добре дренирани, песъкливи, неутрални до кисели;не понася варовик
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Pseudotzuga menziesii ssp. menziesii /Зелена дугласка ела/

Семейство: Pinaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Високо иглолистно дърво с ширококонусовидна корона. Височината на стъблото ѝ достига до 100 метра, а диаметърът до 4 метра. Бързорастящо. Като хабитус наподобява елата. Естествено разпространен в Северна Америка.
Растителен вид: Дърво, до 100 м височина
Зимоустойчивост:    до -40° C
Лист:   зелен
Цветове:   
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   добре дренирана, кисела до неутрална,пясък, глина
Плодове:  –
Есенна окраска:   
Препоръки за отглеждане:
няма.


Sciadopitys verticillata  /Японска чадъровидна ела/

Семейство:  Sciadopityaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено, иглолистно дърво с конична или неправилна форма, понякога с повече от един ствол. Единствен вид в семейството си. Има дълги месести иглички събрани в снопчета, които израстват от клоните на лъчи, като полуотворен чадър, което прави растението интересно. Понася засушаване. Естествено разпространен в Япония.
Растителен вид:  Дърво, с 15 – 27 м височина и 3 – 4 м ширина
Зимоустойчивост до -35° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   

Почва:   влажна, лека, пропусклива почва, от киселинна до неутрална
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма

 

 


Sequoiadendron giganteum /Мамонтово дърво/

Семейство: Taxodiaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Вечнозелено, правостъблено, бързорастящо, с конична корона дърво. Единствен вид в рода си. Това е най-едрия дървесен вид на планетата. С дебела, влакнеста,червено-кафява кора и остри, синьо-сиви, къси иглици. Причислява се към най-високите дървета на света. С дебели, къси, извити към върха разклонения. Листата са наредени спираловидно и гъсто по клоните. Расте най-добре на дълбоки и свежи почви по долините на реките и по дефилетата. Страда от ниските зимни температури. Климатът в естествения му ареал е умерено топъл и влажен, въпреки това той се отглежда успешно у нас, дори в София. Изключително дълговечен вид до 3500 г. Естествено разпространен по западното крайбрежие на САЩ.
Растителен вид:  Дърво, над 90 м височина
Зимоустойчивост до -10° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   

Почва:   дълбоки, свежи
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Taxus baccata /Тис/               

Семейство: Taxaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Бавнорастящ иглолистен храст или дърво с много гъста ширококолоновидна, а в последствие куполовидна корона. На височина достига 10-20м, ширина – 5-10м. Иглиците са линейни, плоски, тъмнозелени. Растението е еднополово двудомно. Женските растения образуват месести, светлочервени плодове, които са декоративни. Ядлива е само червената част, а семката, разположена вътре в нея е отровна. Един от най-сенкоиздържливите иглолистни видове. Изисква висока въздушна влажност. Най-добре расте на влажни, богати силикатни почви. Дълговечен вид.
Растителен вид:  Дърво, от 5 до 20 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   сянка,полусянка
Почва:  силикатни почви
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: Естествено разпространен в почти цяла Европа, Северозападна Африка, Мала Азия и Кавказ. Тисът образува голям брой спящи пъпки, които при благоприяти условия масово се развиват, поради което понася резитба.


Taxus baccata ‘Fastigiata’  /Тис/   

Семейство: Taxaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Бавнорастящ иглолистен храст или дърво с много гъста ширококолоновидна, а в последствие куполовидна корона. На височина достига 10-20м, ширина – 5-10м. Иглиците са линейни, плоски, тъмнозелени. Растението е еднополово двудомно. Женските растения образуват месести, светлочервени плодове, които са декоративни. Ядлива е само червената част, а семката, разположена вътре в нея е отровна. Един от най-сенкоиздържливите иглолистни видове. Изисква висока въздушна влажност. Най-добре расте на влажни, богати силикатни почви. Дълговечен вид.
Растителен вид:  Дърво, от 5 до 20 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:   сянка, полусянка
Почва:   
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Thuja occidentalis ‘Danica’ /Западная туя „Даника”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелен, кълбовиден храст тип джудже. Листата са светло зелени, твърди и груби. Клонките са хоризонтално разположени. Годишният прирасте около 3см.
Растителен вид:  Храст, до 0,6 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  влажна, добре дренирана
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:    леко покафенява
Препоръки за отглеждане: няма.


Thuja occidentalis ‘Ericoides’ /Западна туя „Ерикоидес”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелено растение, образуващо няколко върха от меки, меденожълти иглици. През зимата лисната маса става кафяви. Видът е ценен заради финните си иглици, които му придават вид на покрит с мъх.
Растителен вид:  Храст, до 2 м височина
Зимоустойчивост:  до -40° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  влажна
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Thuja occidentalis ‘ Rheingold‘ /Западна туя „ Рейнголд”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст

Описание: Дребно храстче в млада възраст компактно и заоблено, по-късно широко колоновидно с развито централно стъбло. Бавно растящо. Листата вечнозелени, люсповидни до игловидни; много деликатни, почти мъхести клонки, ярко златисти, жълти до оранжеви през лятото.
Растителен вид:  Храст, до 2 -4 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце до полусянка
Почва:  влажни до мокри, хранителни почви, кисели до алкални
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    бронзови през зимата
Препоръки за отглеждане: За да се поддържа кълбовидната му форма и гъстотата на короната, е необходимо подрязване четири пъти годишно.


Thuja occidentalis ‘Fastigiata’ /Западна туя/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Бавнорастящо иглолистно дърво със сравнително тясна, колоновидна корона. Клоните са изправени и стройни до леко разтворени настрани. Иглиците са свежозелени, белезникави от долната си страна. Образува яйцевидни шишарчици, отначало зеленикави, а с времето покафеняват.
Растителен вид:  Дърво, от 5 до 20 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Thuja occidentalis ‘Golden Globe‘ /Западна туя „Голден Глоуб”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелено, гъсто, кълбовидно храстче със златистозелени листа. Обикновено е високо 60-120см, но при оптимални условия и повече.
Растителен вид:  Дърво, до 2 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  умерено влажна
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Thuja occidentalis ‘Smaragd’ /Западна туя  „Смарагд”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно с височина от 2-3м и ширина 60-80см. Има конусовиден хабитус. Бавнорастящ и гъст вид. Клоните са изправени. Иглиците са свежо светлозелени и запазват цвета си дори и през зимата. Използва се за единични и групови засаждания и за живи стени.
Растителен вид:  Дърво, до 5 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’ /Западна туя  „Тайни Тим”/

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистно дърво
Описание: Иглолистно с височина ширина 70-80 см. Има кълбовиден хабитус. Бавнорастящ с гъст вид. Клоните са изправени. Иглиците са наситено светлозелени. Използва се за единични и групови засаждания, живи стени, както и за изграждане на зелен бордюр покрай алеите.
Растителен вид:  Дърво, 
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Thuja orientalis ‘Aurea Nana’  /Източна туя „Ауреа Нана”

Семейство: Cupressaceae
Категория: Иглолистен храст
Описание: Вечнозелено растение, отличаващо се с компактен, гъст растеж, закръглено-яйцевиден хабитус и златистожълти иглици, които през зимата добиват бронзов оттенък, а с годините стават свежозелени. Всички клонки са ориентирани вертикално и изглеждат като разтворени страници на книга. Характеризира се с бавен растеж – около 5 см годишно. Шишарките първоначално са месести, зелени, а впоследствие стават кафяви и твърди. Разположени са връхно по страничните клонки. Задължително да се разполага на слънчево и защитено от ветрове място.
Растителен вид:  Храст, до 5 м височина
Зимоустойчивост:  до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: