123 – 4 – 5


Cornus alba  /Бял дрян/

Семейство: Cornaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Широколистен храст с опадливи листа, който има декоративна стойност не само през вегетационния период, но и през зимния сезон с голите червени клонки. Младите клонки са червени, а листата са срещуположни елиптично заострени. Цветовете са жълтеникаво-бели, събрани в щитовидни съцветия. Плодовете са бели топчета.
Растителен вид: Храст до 3 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадлив
Цветове:   жълти, прости, от 2 до 5 см
Период на цъфтеж:   IV – V
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cornus alba ‘Spaetti’  /Бял дрян “Спаети/

Семейство: Cornaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Широколистен храст с опадливи листа, който има сивозелени листа окантени с бяла ивица. Ярко червени стъбла.  Има бърз растеж. Подходящ за групови и единични засаждания.
Растителен вид: Храст до 3 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадлив
Цветове:   жълти, прости, от 2 до 5 см
Период на цъфтеж:   IV – V
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cornus alba ‘Elegantissima’  /Бял дрян “Елегантисима/

Семейство: Cornaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Широколистен храст с опадливи листа, който има сивозелени листа окантени с жълта ивица. Ярко червени стъбла. Има бърз растеж. Подходящ за групови и единични засаждания.
Растителен вид: Храст до 3 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадлив
Цветове:   жълти, прости, от 2 до 5 см
Период на цъфтеж:   IV – V
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cornus stolonifera  /Дрян “Столонифера/

Семейство: Cornaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Широколистен храст с опадливи зелени листа и жълти стъбла. Има бърз растеж. Подходящ за групови и единични засаждания.
Растителен вид: Храст до 3 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадлив
Цветове:зелени, прости, от 2 до 5 см
Период на цъфтеж:   IV – V
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’ /Смрадлика “Голдън спирит“/

Семейство: Anacardiaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Гъст широколистен храст с почти кръгли листа. Младите листа са коралово – розови и стават златисто жълти през лятото. След прецъфтяване на цветовете, цветните дръжки се удължават и се покриват с дълги и нежни бледорозови власинки, които образуват изключително красива метлица и покриват цялото растение, което му придава изключителна декоративна стойност.
Растителен вид: Храст над 2 – 3 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадлив, червено – оранжев
Цветове:  
Период на цъфтеж:   V – VI
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   декоративно ценни
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ /Червенолистна смрадлика “Роял пърпъл“/

Семейство: Anacardiaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Висок широколистен храст или ниско дърво с опадливи листа. Младите клонки са тъмно червени, голи. Листата са с овална до обратно яйцевидна форма, пурпурни, целокрайни, до 7 см дълги, разположени последователно по клонките. Цветовете са белезникаво-жълти, събрани връхно в рехави съцветия. Плодовете са дребни и пухести.
Растителен вид: Храст над 3 – 4 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадлив, червен
Цветове:  
Период на цъфтеж:   V – VI
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   декоративно ценни
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cotoneaster dammerie  /Дамеров котонеастер/

Семейство: Rosaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Нисък вечнозелен храст с дълги клони, разпрострени по земята, често вкореняващи се. Клонките отгоре са червени а отдолу зелени. Листата са двуредно ориентирани, до 4 см дълги, обратнояйцевидни до елиптични, кожести, голи. Използва се за декоративни и подпорни стени, при озеленяване на откоси, при озеленяване на площадки и други паркови части.
Растителен вид: Нисък храст, до 1 м
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   вечнозелен, зелен
Цветове:   бели, до 2 см
Период на цъфтеж:   V – VI
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   червени, декоративно ценни
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Cotoneaster horizontalis  /Хоризонтален котонеастер/

Семейство: Rosaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Нисък широколистен опадлив храст с дълги клони с пересто разклоняване. Листата са с овална форма и заострени на върха, до 1 см дълги, целокрайни, зелени, лъскави, разположени последователно. На есен листата придобиват пурпурно-червена окраска. Единичните бледо розови дребни цветчета се появяват в началото на лятото, а червените сферични плодчета остават на храста почти до края на зимата.
Растителен вид: Храст до 1 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   Опадливи, пъстри
Цветове:   розови, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:   V – VI
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   декоративно ценни
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Deutzia gracilis /Изящна дойция/

Семейство: Hydrangaeaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Листопадно, гъсто храстче. Цъфти ранно лято/м. май/. Листата са силно назъбени, грапави, тъмнозелени. Изисква ярко слънце, но понася и полусянка. Ароматно. Бързорастящ, сухоустойчив вид. Издържа добре градски условия
Растителен вид: Храст до 1,5 м височина
Зимоустойчивост:    до -20° C
Лист:   Опадлив, зелен
Цветове:   бели, около 1,5 см широки
Период на цъфтеж:   V – VI
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: Ако осигурите на дойцията достатъчно място, през м.май и м.юни цветчетата ще покрият целия храст. Подходяща е за малка градина. Подкастряйте ежегодно след прецъфтяване за постигане на добър цъфтеж.


Deutzia scabra ‘Plena’ /Грапава дойция/

Семейство: Hydrangaeaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Широколиколистен храст с опадливи листа. Младите клонки са светло кафяви, леко окосмени. Листата са яйцевидно-удължени, фино назъбени по краищата, зелени, грапави. Цветовете са бели полукичести, леко отворени камбанки, събрани по няколко в метличести съцветия. Светлолюбив, сухоустойчив, невзискателен към почвените условия вид.
Растителен вид: Храст до 3 м височина
Зимоустойчивост:    до -20° C
Лист:   Опадлив, зелен
Цветове:   бели, полукичести,  до 2 см
Период на цъфтеж:   V – VI
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   добре дренирана
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма.


Erica  /Ерика/

Семейство: Ericaceae
Категория:  Широколистен храст
Описание: Ниско храстче, подходящо за засаждане в алпинеуми и скални кътове. Листата са игловидни, дълги до 6-8 мм, събрани по 4 в прешлени. Цветовете са затворени камбанки, дребни (до 4-5 мм), светлорозови, събрани по 3 в пазвите на връхните листа. Характерно за вида е зимния продължителен цъфтеж.
Растителен вид:    Храст, до 0,3 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Опадлив, зелен
Цветове:    розови, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    XI – III
Слънце/сянка:    слънце
Почва:  кисела
Плодове:    без декоративна стойност
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ /Фортунов чашкодрян “Емералд гайети/

Семейство: Celastraceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Вечнозелен храст с пълзящи, лесно вкореняващи се стъбла, които образуват плътна туфа. Младите клонки са сиво-зелени, голи и лъскави. Листата са бели по краищата и тъмно зелени в центъра, овално-яйцевидни, ситно назъбени, дълги 1.5-2.5 см. Рядко се наблюдават цветове и плодове.
Растителен вид:    Храст, до 0,5 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен
Цветове:   прости
Период на цъфтеж:
Слънце/сянка:
    слънце, полусанка
Почва:
Плодове:
    без декоративна стойност
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’ /Фортунов чашкодрян “Емералд енд голд/

Семейство: Celastraceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Вечнозелен храст с пълзящи, лесно вкореняващи се стъбла, които образуват плътна туфа. Младите клонки са жълто-зелени, голи и лъскави. Листата са жълти по краищата и тъмно зелени в центъра, овално-яйцевидни, ситно назъбени, дълги 1.5-2.5 см. Рядко се наблюдават цветове и плодове.
Растителен вид:    Храст, до 0,5 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен,
Цветове:   прости, пъстри
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце, полусянка
Почва:   
Плодове:
    без декоративна стойност
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма


Euonymus fortunei ‘Blondy’ /Фортунов чашкодрян  “Блонди“/

Семейство: Celastraceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Вечнозелен храст с пълзящи, лесно вкореняващи се стъбла, които образуват плътна туфа.
Младите клонки са жълто-зелени, голи и лъскави. Листата са тъмно зелени по краищата и златисто-жълти в центъра, овално-яйцевидни, ситно назъбени, дълги 3-5 см. Рядко се наблюдават цветове и плодове.
Растителен вид:    Храст, до 0,5 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, пъстри
Цветове:    прости
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце, полусянка
Почва:   
Плодове:
    без декоративна стойност
Есенна окраска:   –
Препоръки за отглеждане:
няма


Euonymus fortunei var. radicans /Фортунов чашкодрян  вариегат радиканс/

Семейство: Celastraceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Нисколежащ или с вкореняващи се клонки катерлив храст, с елептични, дълги 2 – 3 см и тъпоназъбени листа. Бързо растящ. Есенният цвят е отчасти оранжево-червен до червено-кафяв.
Растителен вид:    Храст, до 0,5 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен. Има сортове с пъстри листа.
Цветове:    прости
Период на цъфтеж:   
Слънце/сянка:    слънце, полусянка
Почва:   
Плодове:
    без декоративна стойност
Есенна окраска:   –
Препоръки за отглеждане:
няма


Euonymus japonica  /Японски чашкодрян/

Семейство: Celastraceae 
Категория: Широколистен храст
Описание: Вечнозелен висок храст или ниско дърво. Младите клонки са голи, матово зелени и със слабо загатнати ръбове. Листата са овални, тъмно зелени, лъскави отгоре и матови отдолу, леко назъбени по периферията, дълги до 5-7 см. Цветовете са жълто-зелени, а плодовете са топчести, розово-червени.
Растителен вид:    Храст, до 6 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:    жълти, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    V – VI
Слънце/сянка:    слънце,сянка,полусянка
Почва:   
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Euonymus japonica ‘Albomarginatus‘ /Японски чашкодрян “Албомаргината/

Семейство: Celastraceae 
Категория: Широколистен храст
Описание: Вечнозелен висок храст или ниско дърво. Младите клонки са голи, матово зелени и със слабо загатнати ръбове. Листата като на Euonymus japonica са овални, лъскави отгоре и матови отдолу, леко назъбени по периферията, дълги до 5-7 см, но на цвят са зелени с голям кремаво – бял кант. Цветовете са жълто-зелени, а плодовете са топчести, розово-червени.
Растителен вид:    Храст, до 6 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен с кремаво – бял кант
Цветове:    жълти, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    V – VI
Слънце/сянка:    слънце,сянка,полусянка
Почва:   
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Euonymus japonica ‘Aureomarginatus‘ /Японски чашкодрян “Ауреомаргината/

Семейство: Celastraceae 
Категория: Широколистен храст
Описание: Вечнозелен висок храст или ниско дърво. Младите клонки са голи, матово зелени и със слабо загатнати ръбове. Листата  са овални, лъскави отгоре и матови отдолу, леко назъбени по периферията, дълги до 5-7 см, на цвят са зелени в средата и със светло златисто – жълта периферия. Цветовете са жълто-зелени, а плодовете са топчести, розово-червени. Много често използван вид.
Растителен вид:    Храст, до 6 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:    Вечнозелен, зелен с жълта периферия
Цветове:    жълти, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    V – VI
Слънце/сянка:    слънце,сянка,полусянка
Почва:   
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Fagus sylvatica ‘Purpurea‘ /Европейски бук/

Семейство: Fagaceae 
Категория: Широколистно дърво
Описание: Внушително широколистно дърво, което ако има достатъчно пространство може да нарастне на ширина толкова, колкото на височина – от 25 до 30 м. Основните клони са разположени последо на етажи, а вторичните разклонения на по – възрастните индивиди достигат почти до земята. Когато за пръв път през сезона се появят листата те са яркочервени, след това стават червеникаво – зелени, а през есента: кафеникаво – червени. Темп на растеж: среден. Използва се като: солитер, в дъресно – храстова група, алейнинасаждения, ветрозащитни стени.
Растителинен вид:    Дърво, до 25 – 30 м височина
Зимоустойчивост:    до -23° C
Лист:    Листопаден, червен
Цветове:    топчести съцветия, появяват се на възрастни растения (15 – 20 годишни)
Период на цъфтеж:    началото на пролетта
Слънце/сянка:    слънце, полусянка
Почва:дълбоки, плодородни и свежи почви
Плодове:    буков жълъд, триръбесто червено – кафяво орехче
Есенна окраска:кафеникаво – червена
Препоръки за отглеждане: не понася преовлажняване и торфени почви, както и въздушна сухост.


Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula‘ /Плачещ европейски бук/

Семейство: Fagaceae 
Категория: Широколистно дърво
Описание: Малко дърво достигащо до височина 1,5 – 2,5 м и ширина 1,5 – 2 м. Бавнорастящо дърво с форма на короната наподобяваща гъба, с провиснали надолу клони. Обикновено е на присадна с височина от 1,5 – 2 м. Отглеждано на пълно слънце баграта на листата е ярко пурпурно – червена. През есента листата стават медно оранжево – жълти. Може да се придава форма на короната, чрез подстригване в началото на пролетта. Подходящ за дървесно – храстови групи, солитер и малки градини.
Растителинен вид:    Дърво, до 1,5 – 2,5 м височина
Зимоустойчивост:    до -23° C
Лист:    Листопаден, червен
Цветове:    топчести съцветия
Период на цъфтеж:    началото на пролетта
Слънце/сянка:    слънце, полусянка
Почва: дълбоки, плодородни и свежи почви
Плодове:   
Есенна окраска: оранжево – жълта
Препоръки за отглеждане:


Fagus sylvatica ‘Rohanii‘ 

Семейство: Fagaceae 
Категория: Широколистно дърво
Описание: Широколистно дърво достига височина от 12-14 м и ширина 8-12 м. Има компактна и закръглена корона и ярки, тъмночервени листа с назъбени ръбове. Листата на този сорт се появяват една седмица по – рано от тези на другите сортове.
Растителинен вид:    Дърво, до 12 – 14 м височина
Зимоустойчивост:    до -23° C
Лист:    Листопаден, червен
Цветове:    топчести съцветия
Период на цъфтеж:    началото на пролетта
Слънце/сянка:    слънце, полусянка
Почва: дълбоки, плодородни и свежи почви
Плодове:   
Есенна окраска: жълто – червена
Препоръки за отглеждане:


Forsythia x intermedia /Хибридна форзиция/

Семейство: Oleaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Храст с височина до 3 м, с изправени или дълговидно извити клони. Листата са тесноелептични до теснояйцевидни, 7-10 см дълги, назъбени с изключение в основата. Цъфтежът е през март – април в продължение на 3-4 седмици. Форзицията е студоустойчива. Използва се за единични и групови насаждения.
Растителинен вид:    храст с височина до 3 м
Зимоустойчивост:    студоустойчив
Лист:    листопаден, зелен
Цветове:    жълти, събрани в групо по 2-3.
Период на цъфтеж:    началото на пролетта
Слънце/сянка:    слънце
Почва: плодородни и свежи почви
Плодове:   
Есенна окраска: оранжево – жълта
Препоръки за отглеждане: за да цъфти обилно е необходимо пълно осветление


Ginkgo biloba /Гинко билоба/

Семейство: Ginkgoaceae
Категория: Широколистно дърво
Описание: Листопадно дърво с височина до 40 м. Короната при младите индивиди е широкопирамидална, а при старите дървета добива овална форма. Върху скъсени клонки образува групи от листа, а върху удължените – листата са разположени последователно. Генеративните органи са еднополови и идвудомно разположени. Понася сравнително добре градските условия и е с умерен растеж. Развива добре разклонена коренова система и се използва за алейни, групови и единична изасаждания.
Растителинен вид:    храст с височина до 3 м
Зимоустойчивост:    студоустойчив, температура до -25, -30 ° C
Лист:    Дълъг до 10 см и широк 10-12 см, с ветриловида форма и различно на дълбочина врязване на върха.
Цветове:    Мъжките органи са ресоподобни, а женските силно видоизменени листа, върху които се образуват по две семепъпки.
Период на цъфтеж:    
Слънце/сянка:    слънце
Почва: плодородни и свежи почви
Плодове:   
Есенна окраска: ярко жълта
Препоръки за отглеждане: 


Hebe pinguifolia /Хебе/

Семейство: Aquifoliaceaе
Категория: Широколистен храст
Описание: Много е издръжлив и понася повечето почви, както и морския въздух и атмосферното замърсяване, и плодовете добре на слънце или сянка. Красивите му пъстри листа са плоски и с форма, без шипове и орнаментирани с подчертан неправилен златисто жълт ръб. Достига до 6 м височина и 3 м ширина. С бърз растеж. Вечнозелен широколистен храст. Цъфти от юни до юли.
Зимоустойчивост:    до -5° C
Лист:   вечнозелен, зелен
Цветове:    бели, розови, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    V – VI
Слънце/сянка:    слънце/сянка
Почва:  влажна добре дренирана почва 
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Hibiscus syriacus /Дървовидна ружа/

Семейство: Malvaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Листопаден храст или ниско дърво, с изправени нагоре клонки. Листата са зелени, гладки, с овална форма и леко загатнати 3-5 дяла, едро неправилно назъбени над основата, а отдолу са овласени. Цветовете са едри, до 10 см, бели, розови, виолетови или сини. Сухоустойчив вид. Използва се за единични и групови засаждания в паркове и озеленяване на улици.
Растителен вид: Храст 2 – 5 м височина
Зимоустойчивост:    до -20° C
Лист:   Опадлив, зелен
Цветове:    прости,  от 5 до 10 см
Период на цъфтеж:   VII – VIII
Слънце/сянка:    слънце
Почва:   
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма

 


Hydrangea macrophylla /Едролистна (градинска) хортензия/

Семейство: Hydrangeaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Средновисок храст с опадливи листа. Листата са широко яйцевидни, тъмнозелени и остро назъбени по периферията, гладки, дълги до 10-20 см. Цветовете са розово-виолетови, събрани в големи щитовидни съцветия с големина до 12-20 см. Декоративните форми и сортове при този вид са доста на брой: Hydrangea macrophylla ‘Alpengluhen’, Hydrangea macrophylla ‘Libelle’, Hydrangea macrophylla ‘Nikko Blue’, Hydrangea macrophylla ‘Sibilla’
Растителен вид: Храст до 1 м височина
Зимоустойчивост:    до -10° C
Лист:   Опадлив, зелен
Цветове:    розови, прости
Период на цъфтеж:   VI – VII
Слънце/сянка:    сянка, полусянка
Почва:богати и влажни почви  
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Hydrangea paniculata /Метличеста хортензия/

Семейство: Hydrangeaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Изправен храст или ниско дърво. Образува гъста и закръглена корона. Листата са елептични до яйцевидни, назъбени и със заострен връх, с дължина 5 – 12 см. Цветовете са събрани в широки пирамидални метлици с дължина 15 – 25 см. Този вид хортензия е студоустойчива и бързорастяща. Често отглеждани сортове: Hydrangea paniculata ‘Diamond Rouge’, Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
Растителен вид: Храст до 1 м височина
Зимоустойчивост:    до -20° C
Лист:   Опадлив, зелен
Цветове:    бели, в периода на прецъфтяване – леко розови
Период на цъфтеж:   VII – VIII
Слънце/сянка:    слънце
Почва: богати почви  
Плодове:   без декоративна стойност
Есенна окраска:   без декоративна стойност
Препоръки за отглеждане: няма


Hypericum calycinum /Чашковидна звъника/

Семейство: Hypericaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Полу- или вечнозелен широколистен храст с пълзящо коренище и светлозелени млади клонки, които после стават кафяви в основата. Листата са елиптично оформени, зелени, матови, кожести, срещуположни, дълги до 5-8 см. Цветовете са златисто-жълти, едри ( до 5-6 см), с множество дълги тичинки и връхно разположени по клонката. Цъфтежът е много продължителен.
Растителен вид:    Нисък храст,  до 0,50 м височина
Зимоустойчивост:    до -10° C
Лист:    Вечнозелен, зелен
Цветове:    жълти, прости, от 5 до 10 см
Период на цъфтеж:    VI – VIII
Слънце/сянка:    слънце, сянка, полусянка
Почва:   
Плодове: без декоративна стойност
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Ilex aquifolium /Остролистен (обикновен) джел/

Семейство: Aquifoliaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Разклонен вечнозелен храст или дърво, достигащо височина 1-5 м, с гладка сивкавозелена кора. Младите клонки са голи, а листата са последователно разположени, кожести, тъмнизелени, лъскави отгоре, назъбени, а всяко зъбче завършва с трънче. Цъфти през месеците май-юни, с бели и розови цветчета. Плодовете са яркочервени, месести, сферични или яйцевидни. Понася резитбите и се използва за живи плетове и стригани форми.
Растителен вид:    Храст,   до 5 м височина
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   вечнозелен, зелен
Цветове:    бели, розови, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    V – VI
Слънце/сянка:    слънце/сянка
Почва:  влажна 
Плодове: декоративно ценни
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


Ilex x altaclerensis ‘Golden King’ /Джел (илекс) ‘Голдън Кинг’/

Семейство: Aquifoliaceae
Категория: Широколистен храст
Описание: Много е издръжлив и понася повечето почви, както и морския въздух и атмосферното замърсяване, развива се еднакво добре на слънце или сянка. Красивите му пъстри листа са плоски и с форма като на обикновения джел, без шипове. По периферията те са с неправилен златистожълт ръб. Достига до 6 м височина и 3 м ширина. С бърз растеж. Вечнозелен широколистен храст. Цъфти от юни до юли.
Зимоустойчивост:    до -15° C
Лист:   вечнозелен, зелено и жълто
Цветове:    бели, розови, прости, до 2 см
Период на цъфтеж:    V – VI
Слънце/сянка:    слънце/сянка
Почва: влажна, но добре дренирана почва
Плодове:    декоративно ценни
Есенна окраска:    –
Препоръки за отглеждане: няма.


123 – 4 – 5