Равномерното поливане и точната дозировка на вода е много важна за поддръжката на една добре изглеждаща градина, особено през горещите месеци. За да се получи една ефективна, рботеща поливна система е необходимо:

  • Изготвяне на проект за автоматизирана поливна система – показващ тръбното трасе, поливното покритие, фитинги и специализирани части, детайли на шахти, свързвания на фитинги и др. Проектът е придружен с количествено – стойностна сметка за всички необходими части.
  • Изкопно – насипни работи – изкопаване и в последствие затрупване на изкопно трасе
  • Тръбна разводка – полагане на тръби в изкопаните канали и маркучи за капково напояване
  • Монтаж на разпръсквачи – монтират се на терена на места посочени на изготвения проект
  • Монтаж на шахта – това кутия в която се съхраняват клапаните, филтъра, понякога и програматора.
  • Монтаж на програматор – това е звеното от поливната система, което я командва във всеки даден момент какво да прави. Програматорите могат да бъдат с вътрешен и външен монтаж – в зависимост от проектното решение на дадената ситуация.
  • Свързване на датчици / сензори – има сензори измерващи почвената влага, влажността на въздуха, количеството валежи и др. Те допринасят за по – дългия живот на поливната система и спестяването на вода.
  • Свързване с водоизточника
  • Тестване на автоматизираната поливна система и фина настройка на разпръсквачите.