Поддържането на даден обект е строго индивидуално за всеки един клиент. Изготвя се професионално разработен план, при който се вземат под внимание всички действия и манипулации, които са необходими за да може едно зелено пространство да изглежда в безупречен вид.

За поддръжката се предлагат два варианта:
– годишен абонамент с едно, две, четири или шест посещения месечно
– еднократна поддръжка.

В поддръжката най – често се включват следните дейности:

 

Поддръжка на тревен килим

 Поддръжка на декоративна растителност

Поддръжка на автоматизирана поливна система

Поддръжка на интериорна растителност