Поддръжка на автоматизирана поливна система

Равномерното поливане и точната дозировка на вода е много важна за поддръжката на една добре изглеждаща градина, особено през горещите месеци. A за да работи добре една поливна система изисква професионална поддръжка.

Редовната поддръжка на поливната система е важна за предотвратяването на големи и скъпи ремонти впоследствие. По този начин се спестява и голямо количество вода.

Услугата „Поддръжка на автоматизирана поливна система” включва:

  • Активиране: В началото на сезона се стартира поливната система, като се извършва пълен тест за състоянието й. В него се тестват всички поливни кръгове, настройват се разпръсквачи, проверява се капковото напояване (ако има), прави се проверка дали програматорът е изправен (ако е на батерии и е необходимо те се подменят), прави се проверка на всички шахти съдържащи части от поливната система и ако е необходимо се почистват от кал и вода.
  • Сезонна настройка: С повишаване на температурите през сезона се повишава и нуждата от вода на растенията и тревата. Като част от поддръжката се прави бърза проверка на системата и се коригира графика за поливане, като се настройва програматора на системата. Това е много важна стъпка в цикъла на поддръжка на напоителната система, от която зависят качеството на тревата и растителността. 
  • Зазимяване: Подготовка на всички компоненти на поливната система за дълга, студена зима. За да е гарантирано, че тя няма да замръзне се прави „продухване”, като се изкарва всичката останала вода в системата.