Поддръжка на декоративна растителност

Основно дейностите по поддържане на градини започват през месец март и продължават до месец октомври.

Резитби – една важна част от поддръжката. Предлагаме оформящи и направляващи резитби на декоративни растения, подрязване на живи плетове и живи стени.

  •   Подрязване на дървета и храсти

 Причините да се подрязват дървета и храстите са прости – стимулиране на по – бърз и по-добър растеж на растения с правилна форма, като получава повече въздух и светлина. Повечето растения обичат редовната годишна резитба, тя ги запазва здрави с максимален декоративен ефект. За растенията е важно да се подрязват, но още по – важно е да се знае кое растение кога да се подрязва.

Подрязването на растения извън определеният им за това сезон, рядко е фатално, единствено може да доведе до по – оскъден цъфтеж и плододаване, но обикновено не им вреди в дългосрочен план. Изключение прави единствено порязването направено много късно през сезона, което може да доведе до измръзване на растението с настъпване на зимата.

Може би най-объркващата група растения, когато става дума за времена на резитба, са цъфтящите дървета и храсти. Основното правило е растенията цъфтящи през лятото и есента, да се подрязват през късна зима / ранна пролет и растенията цъфтящи през пролетта – да се подрязват веднага след като прецъфтят – в края на пролетта / началото на лятото.

  • Подрязване на плодни дървета и храсти

Подрязването се състой в рязане и премахване на избрани части от плодното дърво и обхваща редица градинарски техники. Подрязването може да контролира растежа, да премахва мъртвите или болни дървета и да стимулира образуването на цветове и плодни пъпки . Широко разпространено е мнението, че внимателното подрязване на младите дървета подобрява тяхната по-късна продуктивност и дълголетие. 

  • Формиращо подрязване на дървета и храсти

В ранните години на живота на дървото е важно да се разработи достатъчно силна рамка, която да понесе тежестта на културите. Това изисква формално подрязване, за да се подсили дървото. Образуващата се подрязване на дърветата ябълка ( Malus pumila ) и круша ( Pyrus communis ) трябва да се извършва през пасивните зимни месеци. За северното полукълбо това трябва да се случи между ноември и март; За южното полукълбо , юни и септември. Плодните дървета като череши , сливи  – имат различни изисквания и не трябва да бъдат подрязвани в спящи месеци.

Окопаване

Окопаването между дръвчетата допринася за запазване на влагата  и подобряване на въздушния режим в почвата. С него се унищожават плевели, който са конкуренти по отношение на влагата и хранителните вещества. Освен това много видове плевели са гостоприемници на листни въшки, цикади и други вредители, които по-късно минават по дръвчетата и започват да се хранят с тях.

Обработката близо до корена се извършва на около 10см., а по периферията на 15-20см. Важно е да се внимава за механични повреди по корените и стъблото.

Кантиране

Важен похват при изграждането и поддръжката на растителността за по-добър  декоративен ефект.

Торене

За самото торене (подхранване) се използват, както минирални , така и органични торове в сухо или течно състояние. Подхранването се извършва през периода на вегетация, от ранна пролет до късна есен. Нормите или пропорциите за торене, които е неоходимо да се направят  зависят от изискванията на съответния вид, фазите на растеж, в който се намира,  също и от свойствата на почвата и нейната осигуреност с хранителни вещества. Поради това е нужно да се извърши правилна преценка за неоходимостта и дозите на торене, защото прекомерното подхранване може да увреди и дори убие растението.

Пръскане на растителност

Оптималните препоръки за пръскането е да се извършва в тихи и слънчеви дни с температури около 20оС, при слаб вятър или безветрие, в сутрешните или късно в следобедните часове на денонощието, не преди, по време и след валежи.

Зазимяване на декоративна растителност

Зазимяване се извършва чрез увиване на растителността, която е склонна към измръзване и пречупване от снега.

Плевене

Подобрява естетическия и подчертава декоративния ефект на определените площи, намалява процента на набези от вредители.

Почистване от есенен листопад

Опадалите есенни листа създават голям безпорядък в градината.От естетична гледна точка повечето хора желаят тяхното премахване, но можем да си зададем и следните въпроси – полезни или вредни са те и какво да правим с тях? Отговорите не са еднозначни и се нуждаят от обяснение.

  • Полезни качества на опадалите листа

Повечето специалисти са на мнение, че тъй като в природата  никой не събира листата и не тори, затова  те трябва да останат в градината. Тази органична материя ще служи за храна на червеите, ще подобри структурата на почвата, ще обогати качествата и. Разлагане на листната маса създава благоприятни условия за развитие на почвената микрофлора и фауна, която препятства развитието на патогенни за растенията.

  • Вреди от опадалите листа

Уточнихме ползата от падналите в градината есенни листа, но не винаги те са здрави – могат да бъдат заразени с опасни болести (кокомикоза, брашнеста мана, кафяво гниене, струпясване и др.), а също да се превърнат в убежище на зимуващите форми на много вредители.

Листата могат да попаднат върху тревната площ и/или лехите с цветя, така биха блокират достъпа на светлина и въздух към тях, а също предизвикват по-дълготрайно задържане на вода, което води до образуването на мухъл. В тези случаи дърветата и заобикалящите ги растения (трева и цветя)  са в конфликт, защото обитават различни екосистеми и имат различни нужди. Правилното решение е да не се нарушава комфорта в средата, която обитават двете страни.

Събиране и извозване на растителен отпадък

В следствие на извършнането на мероприятия за поддръжка на зелените площи  се създава различен вид отпадък  (листа, клони, излишна почва и др.), които е необходимо да се извозват на регламентираните за това сметища и пунктове.

Поливане

Поливането на декоративната растителност е едно много важно мероприятие за поддържането на добрия естетичен и здравословен вид на градината. В улеснение за най-пълноценна грижа ни служат автоматизираните поливни системи, които ни спестяват: време, труд, разходи, при най-оптимални условия на грижа за растителността при правилно изградена и настроена система. Не толкова ефективен, трудоемък и по-скъпо струващ вариант е ръчното поливане.