Озеленяване

 

посетете ни

София 1138, Панчарево, Самоковско шосе 116 (след „Син кръст“)

работно време

Понеделник–Петък 8:00–20:00
Събота–Неделя 8:00–20:00

обадете се

+359 89 666 3351
info [at] belagarden.bg

Изграждането на обект и неговото озеленяване е процес, при който е много важно да се спазват различните срокове, технологии и последователност на действията.

Подготвителни мероприятия

Подготовката на терена се изразява в почистване и извозване на отпадъци. Насипване на хумусен слой и моделирането му, ако е необходимо.

Засаждане на растителност

Засаждането е процес, при който се изкопава дупка, която е по-широка и по-дълбока от съда, в който е засадено растението или балата му. Растението се полага в дупката, като се зарива с почва, която се отъпква и обилно се полива. За да може да се прихване растението, през следващите седмици то трябва да се полива редовно.

Укрепване на растителност

Дейността, свързана с укрепване на широколистни и иглолистни едроразмерни дървета посредством колове, се прилага, за да могат те да се развият с ненарушен хабитус под въздействието на метеорологичните условия.

Затревяване чрез тревна смеска

Преди да се засеят тревните семена, теренът се подравнява фино. Подбира се тревна смеска според изискванията на терена – изложение, вид на почвата, тип на почвата и др.

След засяването на семената по определена посевна норма, теренът отново се заравнява с гребло и се валира. Докато семената покълнат, почвата се държи непрекъснато влажна. За получаване на най-добри резултати засяването се извършва в ранна пролет, късно през лятото или в ранна есен.

Затревяване чрез тревен чим

Тревният чим представлява предварително отгледана трева. Този вид затревяване е един от най-бързите, удобни и модерни начини. Предимството му пред засяването на семена е, че има моментален зелен ефект на затревените площи, а не е необходимо да се чака тревата да покълне, порасне и да се сгъсти, както при затревяването с тревни смески.

Преди да се нареди тревният чим, теренът трябва да се подравни, да се премахнат всички малки камъчета, корени, плевели и други и да се валира с градински валяк. Полагането на чимовете се извършва върху равен терен. Полагането започва от най-вътрешната част на градината навън, като парчетата чим се поставят плътно едно до друго. След полагането новата тревна площ се полива обилно с вода и се валира два пъти в две перпендикулярни посоки.

Какво предлагаме

  • Покривно озеленяване
  • Озеленяване на тераси
  • Сезонно зацветяване
  • Водни ефекти
  • Скални кътове
  • Вертикално озеленяване
  • Интериорно озеленяване