Ландшафтно проектиране

 

посетете ни

София 1138, Панчарево, Самоковско шосе 116 (след „Син кръст“)

работно време

Понеделник–Петък 8:00–20:00
Събота–Неделя 8:00–20:00

обадете се

+359 89 666 3351
info [at] belagarden.bg

Предпроектни проучвания

Първият етап, който всъщност предшества ландшафтното проектиране, е заснемане на обекта, при което се изчертават всички съществуващи обекти – растителност, сгради, комуникации и др. Тук се анализират и особеностите на съответният двор – коти на терена, видове почви, подпочвени води, микроклиматични особености и др.

Изготвяне на задание за проектиране

То е съобразено с желанията и идеите на клиента. Обсъждат се предпочитания за настилки, специални кътове (барбекю, алпинеуми, цветни групи, японски и ароматни градини, декоративни водни площи и др.). Обсъждат се предпочитания за цветове, форми и стил на градината.

Идеен проект

Това е нашето предложение за дизайн и оформление на вашия двор. Идейният проект се изготвя в първоначален вариант, като след това се съгласува с инвеститора. Обсъждат се промени в пректа, докато се стигне до 100% изпълнение на изискванията, възложени от клиента. Изготвя се и първоначална количествено-стойностна сметка за изграждане.
Идейният проект се изработва в срок от седмица до няколко месеца, в зависимост от площта и сложността на терена.

Дендрологичен проект

Той определя окончателно цялостната композиция на зелената площ. Определят се точните видове дървета, храсти, цветя и техните количества. Той показва точните места на различните видове акценти и специални кътове, тревни площи, настилки, плочници и др.

Проект за вертикално планиране

В проекта за вертикално планиране се включва решението на градината във вертикално отношение, което е важно за озеленяване на двора. С него се определя повърхностното водоотичане, наклони на зелените площи и  настилките,  разположението на водосъбирателни шахти, разположение на подпорни стени и стъпала и др.

Трасировъчен план

Трасировъчният план се състои от множество характерни точки и техни координати, като с негова помощ се нанасят всички обекти върху терена – настилки, тревни и водни площи, алпинеуми, скални кътове, плочопътеки, беседки и много др.

Посадъчен чертеж

Посадъчният чертеж показва посадните места на всяко отделно растение, като посочва неговия вид, нужните количества и размери.

Детайлни чертежи и визуализации

При желание от ваша страна допълнително може да се съставят детайлни чертежи и триизмерни визуализации на отделни части на обекта.

Свържете се с нас на info [at] belagarden.bg ли се обадете на +359896663351.