ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА


Фирма ‘Бела Гарден’ ЕООД е основана през 1998 г. и е една от първите български фирми в сферата на ландшафтния дизайн. Основната ни база и офис (Градински Център Панчарево) се намира в гр. София на бул. “Самоковско шосе”116. Разположена е върху 6.5 дка площ и поддържа богат асортимент от декоративна растителност, която може да се види  в постоянната ни търговска експозиция. Машинният ни парк  е съставен от специализирана техника за извършване на широка гама от озеленителни и мелиоративни дейности.

Във фирмата работят проектанти и тесни специалисти в областта на парковото изкуство с богат опит от самостоятелно разработени и изпълнени обекти в България и други европейски държави, подпомагани от квалифициран технически персонал.

Фирма ‘Бела Гардън’ ЕООД работи с продукти на фирми RAIN BIRD,  Hunter и  Oase. Фирми RAIN BIRD, Hunter и  Oase произвеждат  професионални поливни и оросителни системи, помпени станции, системи за аерация на естествени и изкуствени езера за градини, паркове, спортни терени, голф игрища.

 

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


  • проучване и проектиране
  • изграждане на интериорни и екстериорни зелени пространства
  • продажба на растителност
  • поддържане на обекти
  • извършване на доставки на всички видове растения и осигуряване на специален транспорт за едроразмерна растителност
  • проектиране и изграждане на професионални поливни и оросителни системи, помпени станции, системи за аерация на естествени и изкуствени езера за градини, паркове, спортни терени, голф игрища, поливни системи в сферата на селското стопанство