Арония

Aronia

 

Срок на зреене: Края на юли – началото на август.

Описание: Mногогодишен листопаден храст с височина 1,5 до 3 метра. В първите 3 – 4 години младите храсти са компактни, а след това достигат до 2 м в диаметър. Листата са по-дребни, не повече от 6 см широки, с жлези по края на листните зъбчета и неовласени от долната страна. Цветовете са бели, 1,5 широки.

Опрашители: Предпочита се кръстосано опрашване.

Устойчивост: Достатъчно устойчиво.

Плодове: Плодът е черен, 6 до 9 мм в диаметър. Когато остане на храста по-дълго време, се самоизсушава.