Дюля „Триумф“

 

Срок на зреене: 15. октомври.

Описание: Дървото с умерен растеж, средно ранен цъфтеж и закръглена корона. Встъпва рано в плододаване, има много добра и редовна родовитост.

Опрашители: Предпочита се кръстосано опрашване.

Устойчивост: Устойчив сорт на ниски температури.

Плодове: Плодът е едър до много едър. Формата е крушовидна със слабо изразена шийка, правилна, гладка, с очертани ребра в чашечната ямичка. Кожицата е тънка, умерено сочна, доста кисела, с приятен аромат, почти без каменисти образувания.

Важно! Растенията са на гол корен и е необходимо да бъдат засадени веднага или правилно съхранени за кратък срок.