Касиер

в градински център БЕЛА ГАРДЪН

 

Градински център БЕЛА ГАРДЪН търси да включи в екипа си отговорен, комуникативен и усмихнат човек, за когото растенията са повече от хоби, за позицията:

КАСИЕР

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

ще работите с пари, като описвате и надеждно и отговорно съхранявате паричните средства в касата на фирмата;
– ще извършвате всички регулярни плащания за режийни и други разходи на фирмата и следите за сроковете, в които трябва да бъдат направени;
– описвате, съхранявате и придвижвате към счетоводен отдел всички финансови документи;
– осигурявате административното функциониране на офиса;
– приемате плащания за направените продажби в градинския център;
– подпомагате административно и оперативно гладкото протичане на работния процес в градинския център.

ИЗИСКВАНИЯ:

– да обичате растенията и да не се плашите от работа с пари;
– минимум средно образование (средно-специално икономическо образование се счита за предимство). Може също да сте техник-озеленител, да учите ландшафтно проектиране, горско стопанство, да сте агроном, но да обичате цифрите;
– много добра компютърна грамотност и ползване на основните офис програми (Word, Excel);
– да сте активен шофьор категория В;
– добри комуникативни умения;
– умения за работа в екип;
– владеенето на английски език е предимство;
– отговорност при изпълнение на поставените задачи;
– инициативност, съобразителност и коректност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

– фирмено обучение за въвеждане в спецификата на работата;
– добри условия на труд в красив офис и приятна среда;
– автомобил за служебни цели;
– стимулиращо заплащане;
– трудов договор;
– коректност в трудовите отношения;
– работа в млад и енергичен екип.

Ако проявявате интерес и смятате, че отговаряте на нашите изисквания, моля, използвайте формата за кандидатстване или ни изпратете на имейл адрес office@belagarden.bg вашата автобиография, в която подробно е описан професионалния ви опит и умения като посочите референтен номер КС.

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Вашите данни ще бъдат обработвани съгласно действащото европейско законодателство.