Лирово дърво

Liriodendron tulipifera

 

Семейство: Magnoliaceae

Категория: Широколистно дърво

Описание: Високо широколистно дърво, бързо растящ вид. Има право стъбло, кората е гладка, светлокафява, а в стара възраст плитко надлъжно напукана и потъмнява.  Клоните са червено-кафяви и голи, а пъпките са сплескани, тъмночервено-кафяви, овласени със сиво-зелени власинки. Листата са прости, 4 – 6 делни, голи, на върха широко вдлъбнати. Цветовете, 4 – 6 см в диаметър, с чашковидна форма и разположени поединично на върха на клонките. Цени се заради бързия растеж, красивото жълто есенно обагряне на листата, красивите и оригинални цветове, голямата му дълговечност и висока ветроустойчивост.

Растителен вид: Дърво, до 30 м височина

Зимоустойчивост: до -30° C

Лист: Листопаден, зелен

Цветове: Жълти до жълто-зелени, едри, слабо ароматни

Период на цъфтеж: Май – юни

Слънце/сянка: Слънце.

Почва: 

Плодове: Сборен плод, шишарковиден

Есенна окраска: Жълта

Препоръки за отглеждане: Голямо дърво, подходящо за паркове и големи градини.