Ябълка „Виста Бела“

Malus domestica ‘Vista Bella’

 

Срок на зреене: 01. – 10. юли.

Описание: Дървото има силен растеж, короната е широко пирамидална, умерено гъста, здрави скелетни клони. Родовитостта е добра и редовна. Цъфтеж – средно ранен.

Опрашители: Предпочита се кръстосано опрашване.

Устойчивост: Чувствителен е на струпясване и брашнеста мана. Има добра приспособимост към различни климатични условия.

Плодове: Средно едри до едри със средна маса 145 гр. Форма – плоски до плоско кълбовидни. Кожицата е здрава, виолетово червена окраска и силен восъчен налеп. Месото им е бяло, сочно и сладко, възкисело. Съхраняват се от 7 – 10 дни при обикновени условия, а в плодохранилища – до 1 месец.

Важно! Растенията са на гол корен и е необходимо да бъдат засадени веднага или правилно съхранени за кратък срок.