Круша „Попска“

 

Срок на зреене: 01. – 10. октомври.

Описание: Дървото е силнорастящо. Короната е голяма, широкопирамидална, средно гъста. Цъфтежът е средно ранен.

Опрашители: Предпочита се кръстосано опрашване.

Устойчивост: Страда от силни зимни студове. Не е взискателен към почвата. Проявява добра сухоустойчивост.

Плодове: Плодовете са едри към много едри, със средно тегло 180-250 гр., удължено-крушовидни. Кожицата е дебела, гладка, зелено-жълта, със слаб руменец, многобройни точки и кафява линия по дължина на плода. Месото е белезникаво, сочно-слабо сладко, кисело, без аромат.

Важно! Растенията са на гол корен и е необходимо да бъдат засадени веднага или правилно съхранени за кратък срок.